<aside> 👋 Hej! Är du redo att ta dig an vår spännande kodutmaning? Din uppgift blir att skapa en webbapplikation för att söka och gilla Pokémons.

</aside>

Projektbeskrivning

Med hjälp av en sökfunktion kan användaren hitta Pokémons och sedan navigera vidare till en detaljvy för att läsa mer om varje enskild Pokémon.

Om användaren är inloggad i tjänsten kan hen välja att gilla en Pokémon direkt i sökresultatet så väl som i detaljvyn och det skall sedan presenteras tills användaren väljer att inte längre gilla.

När en användare gillar en Pokémon skall andra användare, som redan gillat den, få en notis om detta i tjänsten.

Kriterier

<aside> 💡 Vi ser gärna att du fokuserar mer på funktion/arkitektur än design och att du tänker på Remix filosofi.

</aside>

Tech stack vi vill att du använder: